1 (edited by hungphong00200 2017-11-30 08:29:24)

Topic: [Guide] Cấu hình RAID cho server Lenovo X3650 M5

Cấu hình RAID
Trước tiên bạn khởi động server nhấn F1 để vào giao diện BIOS, BIOS có giao diện như hình:

http://s2.thegioimaychu.com/wp-content/uploads/DSC_0491-1.jpg

Chọn system settings như hình ta thấy xuất hiện giao diện như hình:

http://s2.thegioimaychu.com/wp-content/uploads/DSC_0492-1.jpg

Chọn Storage như hình, nhấn ENTER.

http://s2.thegioimaychu.com/wp-content/uploads/DSC_0494-1.jpg

Chọn configure để bắt đầu cấu hình:

http://s2.thegioimaychu.com/wp-content/uploads/DSC_0501-1.jpg

Chọn Create Virtual drive:

http://s2.thegioimaychu.com/wp-content/uploads/DSC_0502-1.jpg

Ở phần RAID level chọn RAID1 (RAID 1, 0, 5, 10 … tùy bạn, bạn cấu hình RAID LV nào thì chọn LV đó.)
Chọn Select Drives để chọn ổ cứng cần cấu hình.

http://s2.thegioimaychu.com/wp-content/uploads/DSC_0503-1.jpg

Check vào ổ cứng cần cấu hình RAID và chọn Apply Changes.

http://s2.thegioimaychu.com/wp-content/uploads/DSC_0504.jpg

Chọn Save configuration để lưu lại.

http://s2.thegioimaychu.com/wp-content/uploads/DSC_0506-1.jpg

check vào confirm sau đó nhấn YES để hoàn tất.

================================================================================

                                                                                  THE END!

Nhat Tien Chung IT Telecoms Co., Ltd
Address: 20/69 Ho Dac Di Street, Tan Phu Ward, HCM City, Vietnam.
Tel: +84 (28) 54 333 338
Fax: +84 (28) 54 319 903
Sales: sales-ntc@nhattienchung.vn
Presales: presales@thegioimaychu.vn
Website: http://www.thegioimaychu.vn

2

Re: [Guide] Cấu hình RAID cho server Lenovo X3650 M5

Ou Acheter Cialis Generique  brand levitra 20 mg   online    india Dapoxetine Achat Where To Buy Tadalis Sx Soft Line Viagra Generique Indien

3

Re: [Guide] Cấu hình RAID cho server Lenovo X3650 M5

Sinus Swollen Under Eye Amoxicillin Decongestant Cialis Medicamento Efectos Secundarios Kamagra Tablets 100mg  buy levitra from canada no rx Amoxicillin Mono Cialis 5mg Comprime Stendra Avana Where To Purchase

4

Re: [Guide] Cấu hình RAID cho server Lenovo X3650 M5

Cialis Per Pill  cheapest cialis Zithromax 3 Day Pack Zithromax And Birth Control

5

Re: [Guide] Cấu hình RAID cho server Lenovo X3650 M5

cialis canada lipitor 10mg buy generic cialis online

6

Re: [Guide] Cấu hình RAID cho server Lenovo X3650 M5

cialis usa paxil medication cialis daily

7

Re: [Guide] Cấu hình RAID cho server Lenovo X3650 M5

cialis from canada erectile dysfunction drug cialis cost