1

Topic: Dientutieudung - Hệ thống lưu trữ hiệu suất cao

Hội thảo đã thu hút hơn 100 doanh nghiệp tại Tp.HCM quan tâm đến hệ thống Siêu hội tụ DCBox do Nhất Tiến chung cung cấp sử dụng thiết bị lưu trữ mới nhất của Seagate có tên mã Nytro Series 3000 trên nền tảng ảo hóa VMware là một trong những giải pháp hạ tầng mới nhất mà Nhất Tiến Chung cung cấp cho các doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Chí Hà Hải, Phó Giám đốc công ty Nhất Tiến Chung, cho biết: “Seagate là một trong những hãng cung cấp các thiết bị về lưu trữ nổi tiếng nhất hiện nay, Nhất Tiến Chung tin rằng hệ thống HCI DCBox được giới thiệu lần này sẽ là chọn lựa tin cậy và phù hợp với các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt trong giai đoạn chuẩn bị hạ tầng để bước vào nền công nghiệp 4.0 hiện nay”.

http://static.dientutieudung.vn/img/2017/12/nhat-tien-chung-va-cac-doi-tac-gioi-thieu-giai-phap-sieu-hoi-tu-2-1512194747.jpg

http://static.dientutieudung.vn/img/2017/12/nhat-tien-chung-va-cac-doi-tac-gioi-thieu-giai-phap-sieu-hoi-tu-5-1512194746.jpg

http://static.dientutieudung.vn/img/2017/12/nhat-tien-chung-va-cac-doi-tac-gioi-thieu-giai-phap-sieu-hoi-tu-3-1512194747.jpg

http://static.dientutieudung.vn/img/2017/12/nhat-tien-chung-va-cac-doi-tac-gioi-thieu-giai-phap-sieu-hoi-tu-4-1512194747.jpg

Link: http://dientutieudung.vn/ca-fe/he-thong-luu-tru-hieu-suat-cao/

2

Re: Dientutieudung - Hệ thống lưu trữ hiệu suất cao

discount isotretinoin acne for sale best website visa Cialis Levitra Comment Viagra  cialis online Supreme Suppliers In India For Sale Macrobid Medication Visa Overseas

3

Re: Dientutieudung - Hệ thống lưu trữ hiệu suất cao

Levitra Bayer 10 Mg Amoxicillin Sinus Cheap Viagra 25mg  buy cialis Todo Sobre El Viagra Generic Viagra Canada Price

4

Re: Dientutieudung - Hệ thống lưu trữ hiệu suất cao

Canadiandrug Viagra Cialis Interaction Purchase Female Viagra  cheap cialis Propecia Facial Hair Sans Ordonnance Amoxicillin Pharmacie En Ligne En Suisse Generique Comment To Last Longer Naturellement

5

Re: Dientutieudung - Hệ thống lưu trữ hiệu suất cao

Dove Trovare Il Viagra Pastillas Cialis Levitra Orlistat Full Strength  buy zoloft uk Cialis Canadian Amoxicillin Reaction Buy Prescriptions Online Review