1

Topic: [Guide] Hướng dẫn cấu hình NIC Teaming trong Windows Server 2012

Network Adapter Teaming or NIC teaming là một tính năng mới có sẵn trong Microsoft Windows Server 2012. Các khái niệm về NIC teaming cũng được gọi là NIC Bonding. Bằng cách kết hợp mạng, chúng ta có thể kết hợp nhiều card mạng với nhau để đạt được khả năng chịu lỗi, cân bằng tải và hiệu suất. Microsoft đã tích hợp tính năng NIC Teaming trong Windows Server 2012 giúp người dùng có thể dễ dàng cấu hình cũng như sử dụng nó.

http://s2.thegioimaychu.com/wp-content/uploads/IC564308.gif

Tính năng này giúp làm tăng khả năng chịu lỗi cũng như tăng băng thông khi kết hợp các NIC lại với nhau. Ta có thể kết hợp hai card NIC 1Gbps để có được một card 2Gbps. Ngoài ra, ta thể thiết lập card mạng ở chế độ chờ để xử lý chuyển đổi dự phòng trong trường hợp một trong các NIC bị fail khi đó NIC còn lại sẽ tự động thay thế, không làm ảnh hưởng cũng như tắt ngẽn đường truyền mạng. Một Network team có thể kết hợp các Network Adapters (NIC) từ các nhà cung cấp khác nhau.

How to team Network Adapters in Windows 2012:

http://s2.thegioimaychu.com/wp-content/uploads/NIC2.jpg

Từ màn hình Desktop Windows Server 2012, mở Server Manager từ thanh task bar.

http://s2.thegioimaychu.com/wp-content/uploads/NIC3.jpg

Windows Server Manager sẽ được mở.

http://s2.thegioimaychu.com/wp-content/uploads/NIC4.jpg

Click vào Local Server như hình trên.

http://s2.thegioimaychu.com/wp-content/uploads/NIC5.jpg

Ở đây ta thấy có hai NIC có sẵn với tên Ethernet và Ethernet 2 (xem ảnh chụp màn hình)
Theo Mặc định, NIC Teaming bị vô hiệu hóa, chọn Disabled để mở cửa sổ Network Teaming.

http://s2.thegioimaychu.com/wp-content/uploads/NIC6.jpg

Cửa sổ NIC teaming xuất hiện.

Ở phần Adapter and Interfaces, ta sẽ thấy 2 Network Adapters 1Gbps.

http://s2.thegioimaychu.com/wp-content/uploads/NIC7.jpg

Ở đây chưa có Teaming được configured. Ta tiến hành configure Teaming với 2 NIC có sẵn.

Click vào TASKS chọn New Team.

http://s2.thegioimaychu.com/wp-content/uploads/MIC8.jpg

Hộp thoại NIC Teaming xuất hiện, ta đặt tên cho Team mới VD: Team#1

Chọn các port mạng mà ta muốn Teaming.


Lưu ý: Bạn có thể chọn hai hoặc nhiều NIC trong cùng một Team. Như tôi chỉ có 2 NIC được liệt kê, tôi sẽ chọn cả hai card Ethernet như hình trên. Bạn cũng có thể tạo nhiều nhóm trong một máy chủ.

http://s2.thegioimaychu.com/wp-content/uploads/NIC8.jpg

Bây giờ ta có thể chỉ định thuộc tính bổ sung của NIC Team bằng cách click vào Additional Properties.

http://s2.thegioimaychu.com/wp-content/uploads/NIC9.jpg

Dòng Teaming mode bạn có thể chọn tùy nhu cầu. Ở đây tôi chọn Switch Independent.

http://s2.thegioimaychu.com/wp-content/uploads/NIC10.jpg

Ở dòng Load balancing mode chọn Address Hash cho chế độ cân bằng tải như hình trên

http://s2.thegioimaychu.com/wp-content/uploads/NIC11.jpg

Dòng Standby adapter chọn None (all adapters Active) tất cả các adapters điều hoạt động.

Lưu ý: Khi bạn chọn None (all adapters Active) tùy chọn như trên, về cơ bản bạn kích hoạt chế độ active/active mode. Trong chế độ này, tất cả các NIC đang hoạt động cùng một lúc vì vậy chúng ta sẽ có băng thông lớn hơn nhiều. Nếu bạn chọn Ethernet hoặc Ethernet 2, về cơ bản bạn kích hoạt chế độ active/standby mode. Trong chế độ này, đường truyền mạng chỉ sử dụng trên 1 port trong team cho đến khi sự cố xảy ra.

http://s2.thegioimaychu.com/wp-content/uploads/NIC12.jpg

Tiếp tục click OK để tạo Network Team.

http://s2.thegioimaychu.com/wp-content/uploads/NIC13.jpg

Ta chờ cho đến khi Network Team tạo thành công. Bây giờ ta thấy ở phần TEAMS, Team#1 đã được tạo.

http://s2.thegioimaychu.com/wp-content/uploads/NIC14.jpg

Ở phần Adapters and Interfaces, Click vào tab “Team Interfaces”.

http://s2.thegioimaychu.com/wp-content/uploads/NIC15.jpg

Bây giờ ta có thể kiểm tra các mô tả và kết nối của Team ở đây. Để biết thêm thông tin, nhấp đúp chuột vào các Team đã tạo ra.

http://s2.thegioimaychu.com/wp-content/uploads/NIC16.jpg

Cửa sổ Network Adapter Properties hiện ra. Nếu bạn sử dụng VLAN trong mạng của bạn, khi đó bạn có thể gán các VLAN ID ở đây. Sau đó nhấn OK.

Cấu hình IP cho TEAM

Ta có thể chỉ định một địa chỉ IP tĩnh cho Network Team mà ta vừa tạo ra. Trong phần này, tôi sẽ hướng dẫn làm thế nào để gán địa chỉ IP cho Network Team. Để thực hiện, ta vào Server Manager trong Windows Server 2012.

http://s2.thegioimaychu.com/wp-content/uploads/NIC17.jpg

Từ Windows Server Manager, click vào Local Server.

Tiếp tục, click vào IPv4 address assigned by DHCP.

http://s2.thegioimaychu.com/wp-content/uploads/NIC18.jpg

Cửa sổ Network Connection xuất hiện, ta thấy có một card mạng ảo Team#1 vừa tạo ra.

Nhấp phải vào và chọn Properties.

http://s2.thegioimaychu.com/wp-content/uploads/NIC19.jpg

Cửa sổ Team#1 Properties ta chọn Internet Protocol version 4 (TCP/IPv4) và click Properties.

http://s2.thegioimaychu.com/wp-content/uploads/NIC20.jpg

Chọn mục Use the following IP address. Ta tiến hành nhập IP address và Subnet mask. Sau đó click OK.
Như vậy ta đã cấu hình thành công Network Team nhằm mục đích gộp hai card mạng lại thành 1 để tăng băng thông hoặc ta cũng có thể cấu hình cho 2 card mạng backup lẫn nhau khi 1 trong 2 card bị lỗi thì hệ thống mạng vẫn hoạt động tốt. Để hiểu rõ hơn về các tính năng này các bạn có thể tìm hiểu thêm.

Cám ơn các bạn đã tham khảo bài viết.

Nhat Tien Chung IT Telecoms Co., Ltd
Address: 20/69 Ho Dac Di Street, Tan Phu Ward, HCM City, Vietnam.
Tel: +84 (28) 54 333 338
Fax: +84 (28) 54 319 903
Sales: sales-ntc@nhattienchung.vn
Presales: presales@thegioimaychu.vn
Website: http://www.thegioimaychu.vn