1 (edited by Dang_quang_vinh 2019-05-17 12:27:13)

Topic: Cài đặt server

Cơ quan tôi mua 1 máy Dell R540, gồm có 2 HDD và 1 SSD, người bán cài hệ điều hành Windows Server lên ổ SSD và thiết lập RAID 1 cho 2 HDD để lưu dữ liệu. Nhân viên cài đặt cho rằng cài như vậy khi trường hợp hỏng Win thì chỉ cài lại HĐH và không mất dữ liệu. Cho tôi hỏi thiết lập như vậy có hợp lý không? Xin cảm ơn!