1

Topic: [Guide] Cloud Drive Sync, sự đồng bộ trên QNAP của bạn

http://s2.thegioimaychu.com/wp-content/uploads/9-1-800x445.png

Tổng quan Cloud drive sync:
Cloud drive sync tạo ra một sự đồng bộ giữa NAS QNAP và Google Drive, Dropbox, OneDrive, hoặc hubiC.

Tính năng nổi bật:
Quản lý nhiều cloud account như Google Drive, Dropbox, OneDrive, và hubiC.
Hướng dẫn sử dụng, theo lịch trình, đồng bộ hóa định kỳ và liên tục.
Sử dụng các kiểu lọc file, thời gian, kích thước linh hoạt.
Chuyển đổi mã hóa SSL.
Thiết lập sửa lỗi network.
Thống kê tình trạng.
Thực hiện công việc đồng thời và truyền dữ liệu đa luồng.
Cài đặt Cloud Drive sync
Mở QTS App Center.
Tìm kiếm “Cloud Drive Sync” và nhấp vào “Add to QTS” để tải về và cài đặt nó.

https://download.qnap.com/Origin/images/products/Application/notes/CloudDrive_Sync_2.png

Sau khi cài đặt xong bạn click open để mở Cloud Drive Sync App.
Tạo một cloud account
Nếu bạn chưa có cloud account nào bạn có thể click vào “here” trên dòng “Job status” để đăng ký.

https://download.qnap.com/Origin/images/products/Application/notes/CloudDrive_Sync_5.png

Ngoài ra bạn có thể nhấn vào nút “Cloud Account Management” > “Create Account”.

https://download.qnap.com/Origin/images/products/Application/notes/CloudDrive_Sync_6.png

Chọn Google Drive, Dropbox, OneDrive, OneDrive for Business Hoặc hubiC rồi nhập tên tài khoản sau đó bấm đăng nhập.

https://download.qnap.com/Origin/images/products/Application/notes/CloudDrive_Sync_7.png

Sử dụng Dropbox làm ví dụ, Cloud Drive Sync sẽ mở trang xác thực Dropbox. Xin hãy nhập tên tài khoản Dropbox và mật khẩu của bạn:

https://download.qnap.com/Origin/images/products/Application/notes/CloudDrive_SyncNO165_8.png

Click “OK” để kết thúc

Chỉnh sửa cloud account
Bạn có thể chỉnh sửa “Display name” và “Rate limit” bằng cách nhấn vào biểu tượng chỉnh sửa trên trang “Cloud Account Management” của bạn.

https://download.qnap.com/Origin/images/products/Application/notes/CloudDrive_Sync_10.png

https://download.qnap.com/Origin/images/products/Application/notes/CloudDrive_Sync_11.png

Tạo một sync job
Click “Sync Job Management” > “Create Job”

https://download.qnap.com/Origin/images/products/Application/notes/CloudDrive_Sync_12.png

Click “Next”.

https://download.qnap.com/Origin/images/products/Application/notes/CloudDrive_Sync_13.png

Chọn “Local location”, “Account name”, và “Remote location”, sau đó click “Next”.

https://download.qnap.com/Origin/images/products/Application/notes/CloudDrive_Sync_14.png

Bạn có thể thiết lập “Start manually”, “Continuous”, “Periodically”, “Start once at” và “After this job finishes” thành một lịch trình

https://download.qnap.com/Origin/images/products/Application/notes/CloudDrive_Sync_15.png

Thiết lập chính sách cho tập tin sau đó nhấn nút “Next”.

https://download.qnap.com/Origin/images/products/Application/notes/CloudDrive_Sync_16.png

Thiết lập bộ lọc kích thước file, thời gian, ẩn file/thư mục, và kiểu file sau đó nhấn “Next”.

https://download.qnap.com/Origin/images/products/Application/notes/CloudDrive_Sync_17.png

thiết lập một số tùy chọn khác như  “Timeout”, “Number of retries”, “Retry interval”, “Maximum skipped files”, và “Concurrent processing files”, sau đó nhấn “Next”.

https://download.qnap.com/Origin/images/products/Application/notes/CloudDrive_Sync_18.png

Bạn xem lại các thiết lập của mình trước khi click “Next”.

https://download.qnap.com/Origin/images/products/Application/notes/CloudDrive_Sync_19.png

Click finish

https://download.qnap.com/Origin/images/products/Application/notes/CloudDrive_Sync_20.png

Quản lý đồng bộ
Bạn có thể quản lý công việc sử dụng “Stop”, “Scan”, “Edit”, “View Logs”, và “Delete” trên trang “Sync Job Management”.

https://download.qnap.com/Origin/images/products/Application/notes/CloudDrive_Sync_21.png

Xem hệ thống Logs
Cloud Drive Sync cung cấp thông tin, cảnh báo và bản ghi lỗi để bạn có thể kiểm tra tình trạng hệ thống.

https://download.qnap.com/Origin/images/products/Application/notes/CloudDrive_Sync_27.png

Bảng điều khiển
Bảng điều khiển cung cấp tình trạng công việc và khả năng chi tiết của cloud account

Tình trạng job: Bạn sẽ thấy danh sách công việc đã kết thúc (Last finished job), công việc đang diễn ra (runing job), công việc kế tiếp (Next job to run) và hiển thị tình trạng công việc.
Trạng thái account: Hiển thị tình trạng của tài khoản cloud.

https://download.qnap.com/Origin/images/products/Application/notes/CloudDrive_Sync_28.png

Hỗ trợ nhiều người dùng
Cloud Drive Sync hỗ trợ cho nhiều người dùng khi người quản trị cấp quyền.

Sau khi các quản trị viên đăng nhập vào QTS. Chọn “App Center” > “My Apps” tìm “Cloud Drive Sync” và thiết lập kiểu hiển thị “Display on every user’s main menu”.

https://download.qnap.com/Origin/images/products/Application/notes/CloudDrive_Sync_29.png

Sau khi người dùng NAS đăng nhập vào QTS, họ sẽ thấy Cloud Drive Sync App ở menu chính của họ. Mỗi người sử dụng có thể tạo tài khoản và đồng bộ của chính công việc của mình và không chia sẻ các thiết lập tài khoản của họ với những người dùng khác.

https://download.qnap.com/Origin/images/products/Application/notes/CloudDrive_Sync_30.png

================================================================================

THE END!

Các dòng sản phẩm trên đang được bán tại Nhất Tiến Chung chúng tôi, nhà phân phối sản phẩm QNAP, vui lòng liên hệ thông tin bên dưới để được chúng tôi tư vấn đầy đủ hơn.

Nguồn: https://www.qnap.com/i/en/

Nhat Tien Chung IT Telecoms Co., Ltd
Address: 20/69 Ho Dac Di Street, Tan Phu Ward, HCM City, Vietnam.
Tel: +84 (28) 54 333 338
Fax: +84 (28) 54 319 903
Sales: sales-ntc@nhattienchung.vn
Presales: presales@thegioimaychu.vn
Website: http://www.thegioimaychu.vn