1

Topic: Private cloud storage vs public cloud storage vs hybrid cloud storage

Lưu trữ đám mây riêng so với lưu trữ đám mây công cộng so với lưu trữ đám mây lai

Private cloud storage vs. public cloud storage vs. hybrid cloud storage


Bằng cách chuyển lưu trữ đám mây vào một tổ chức trên cơ sở hạ tầng chuyên dụng trong trung tâm dữ liệu của riêng mình, lưu trữ đám mây riêng giải quyết sự khó chịu mà nhiều tổ chức có về mức độ bảo mật dữ liệu và hiệu suất được cung cấp bởi các nhà cung cấp lưu trữ đám mây công cộng. Nó phù hợp hơn với dữ liệu hoạt động và dữ liệu doanh nghiệp yêu cầu kiểm soát nhiều hơn.

Lưu trữ đám mây riêng cung cấp mức độ tin cậy, hiệu suất và bảo mật cao hơn. Chi phí cũng khá dễ đoán và thấp hơn theo thời gian so với việc triển khai và duy trì cơ sở hạ tầng lưu trữ truyền thống. Trên flipside, nó đòi hỏi các nguồn lực và nhân viên nội bộ phải duy trì và bị hạn chế hơn nhiều về khả năng mở rộng so với lưu trữ đám mây công cộng.

Tùy chọn triển khai đám mây

Thích hợp cho dữ liệu phi cấu trúc không liên tục thay đổi, lưu trữ đám mây công cộng là dịch vụ được sở hữu và vận hành bởi nhà cung cấp. Nó hỗ trợ nhiều người thuê bằng cách cách ly và bảo mật quyền truy cập dữ liệu cho từng khách hàng của mình. Lưu trữ đám mây công cộng thường được sử dụng để cung cấp dung lượng lưu trữ cho dữ liệu ứng dụng không cốt lõi, cũng như lưu trữ cho mục đích sao lưu và khắc phục thảm họa. Amazon Web Services, Microsoft Azure và Google Cloud Platform là những dịch vụ đám mây công cộng nổi tiếng nhất.

Lưu trữ đám mây công cộng và riêng tư so với lai


http://forum.thegioimaychu.vn/upload/attachment/cloud_computing-deployment_models_desktop.jpg

Mặc dù lưu trữ đám mây công cộng cung cấp mức độ mở rộng cao và không yêu cầu cơ sở hạ tầng lưu trữ tại chỗ, hiệu suất và bảo mật có thể khác nhau rất nhiều giữa các nhà cung cấp dịch vụ. Ngoài ra, độ tin cậy, không giống như lưu trữ đám mây riêng, nằm trong khả năng kết nối internet và tính sẵn có của nhà cung cấp dịch vụ. Tuy nhiên, nó cung cấp một mô hình trả tiền khi bạn đi , vì vậy người dùng chỉ trả tiền cho dung lượng lưu trữ mà họ cần. Mặc dù các đám mây công cộng là đáng tin cậy, đã có những sự cố được công bố rộng rãi về việc chúng đi xuống hoặc vi phạm dữ liệu thường do lỗi của người dùng. Và các đám mây công cộng nhỏ hơn có nguy cơ ra khỏi doanh nghiệp, khiến khách hàng của họ chịu trách nhiệm di chuyển dữ liệu của họ khỏi cơ sở hạ tầng của nhà cung cấp đám mây thất bại.

Lưu trữ đám mây lai cho phép các tổ chức lưu trữ dữ liệu phi cấu trúc để lưu trữ và sao lưu, ví dụ và dữ liệu ít nhạy cảm hơn với dịch vụ đám mây công cộng.


http://forum.thegioimaychu.vn/upload/attachment/storage-cloud_storage_comparison_desktop.png


Nhất Tiến Chung là đơn vị tiên phong trong mảng Private Cloud Storage hay còn gọi là Internal Cloud Storage .. giải pháp của NTCCloud đưa ra có đầy đủ App trên smart phone (iOS, Androids..) hay cả trên PC Windows..

Theo NTC Tech.