1 (edited by bang_nguyen 2018-09-13 23:59:11)

Topic: Xin mọi người vào giải đáp và cho ý kiến

https://drive.google.com/file/d/11Bmj8nPQduRXIIcoMSMEQl0ZLpU4ny9A/view?usp=sharing
Mọi người cho mình hỏi đây là Dedicated server hay là Cloud server hay là VPS